พิธีเสาเข็มฤกษ์ – RAMADA MIRA NORTH PATTAYA

Newsletter / September 18, 2020

งานพิธีเสาเข็มฤกษ์ โครงการ Ramada Mira North Pattaya เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563

 โดย คุณชนินทร์ วานิชวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณศศิวิมล สุทธิบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด และ คุณจีระศักดิ์ ซุ้นเจริญ รองกรรมการผู้จัดการ คุณประเสริฐ บุญศรีภูมิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ คุณวัฒนา เหล็กกล้า ผู้อำนวยการโครงการ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อโครงการ

โครงการ Ramada Mira North Pattaya เป็นคอนโดมิเนียมตามคอนเซปต์ Lifestyle Investment ในรูปแบบโรงแรม บริหารโดย Chain WYNDHAM

 

Latest News