เอลลิโอ เดล เนสท์

CONDOMINIUM

Owner

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Location

ซอยสุขุมวิท 103 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพ

Project details

คอนโดมิเนียม จำนวน 7 อาคาร, อาคาร (A) 23 ชั้น 1 อาคาร, อาคาร (B,G) 25 ชั้น 2 อาคาร ,อาคาร (C) 30 ชั้น 1 อาคาร ,อาคาร (D,F) 33 ชั้น 2 อาคาร,อาคาร (E) 35 ชั้น 1 อาคาร และอาคารจอดรถ

พื้นที่ก่อสร้างประมาณ 100,491.60 ตารางเมตร

Do you have a similar project to discuss?

+66 (0) 2751-5100-5
info@cel.co.th