แอสไปร์ พระราม 9

CONDOMINIUM

Owner

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

Location

ซ.2 ถ.พระราม 9 กรุงเทพ

Project details

คอนโดมิเนียม 2 อาคาร จำนวน 663 ห้อง
อาคาร A สูง 23 ชั้น จำนวน 374 ห้อง
อาคาร B สูง 25 ชั้น จำนวน 289 ห้อง
พื้นที่ก่อสร้าง 42,000 ตารางเมตร

Do you have a similar project to discuss?

+66 (0) 2751-5100-5
info@cel.co.th