โมเวนพิค เรสซิเดนท์

CONDOMINIUM

Owner

บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Location

พัทยา จ.ชลบุรี

Project details

คอนโดมิเนียม 37 ชั้น จำนวน 196 ห้อง
พื้นที่ก่อสร้าง 47,480 ตารางเมตร

Do you have a similar project to discuss?

+66 (0) 2751-5100-5
info@cel.co.th