โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส วันดา แกรนด์

HOTEL & CLUB HOUSE & LUXURY HOUSING

Owner

บริษัท นุชินทร์พร จำกัด

Location

ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Project details

โรงแรม 20 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น รวม 184 ห้อง
พื้นที่ก่อสร้าง 28,495 ตารางเมตร

Do you have a similar project to discuss?

+66 (0) 2751-5100-5
info@cel.co.th