โรงแรมแมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

HOTEL & CLUB HOUSE & LUXURY HOUSING

Owner

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Location

สุขุมวิท 22 กรุงเทพ

Project details

ปรับปรุงโรงแรม Imperial Queen’s Park 37 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 2 อาคาร พื้นที่โดยรวม 2 ไร่ 8 งาน 40 ตารางวา จำนวน 1,360 ห้อง

Do you have a similar project to discuss?

+66 (0) 2751-5100-5
info@cel.co.th