โอกาส หัวหิน

CONDOMINIUM

Owner

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

Location

หัวหิน ซอย 1 จ.ประจวบคีรีขันธ์

Project details

คอนโดมิเนียม 3-7 ชั้น รวม 11 อาคาร พื้นที่ก่อสร้าง 26,000 ตารางเมตร

Do you have a similar project to discuss?

+66 (0) 2751-5100-5
info@cel.co.th