ไอดีโอ คิวส์ พญาไท

CONDOMINIUM

Owner

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Location

ถ.พญาไท กรุงเทพ

Project details

คอนโดมิเนียม 38 ชั้น จำนวน 476 ห้อง พื้นที่ก่อสร้าง 43,000 ตารางเมตร

Do you have a similar project to discuss?

+66 (0) 2751-5100-5
info@cel.co.th