ไอดีโอ จรัญ 70ฯ-ริเวอร์วิว

CONDOMINIUM

Owner

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Location

ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางพลัด กรุงเทพ

Project details

คอนโดมิเนียม 39 ชั้น จำนวน 1,421 ห้อง
พื้นที่ก่อสร้าง 65,751 ตารางเมตร

Do you have a similar project to discuss?

+66 (0) 2751-5100-5
info@cel.co.th