ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท

CONDOMINIUM

Owner

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Location

ถ.สุขุมวิท 81 กรุงเทพ

Project details

คอนโดมิเนียม 2 อาคาร อาคาร A สูง 23 ชั้น จำนวน 446 ยูนิต พื้นที่ก่อสร้าง 25,458 ตารางเมตร อาคาร B สูง 25 ชั้น จำนวน 489 ยูนิต

พื้นที่ก่อสร้าง 25,658 ตารางเมตร

Do you have a similar project to discuss?

+66 (0) 2751-5100-5
info@cel.co.th